Lịch thi môn Tiếng TQ-Viết 3 (Lớp 19CTT1, 19CTT2, 19CTT3)

Môn thi: Tiếng TQ - Viết 3 (Hình thức: tự luận)

Ngày thi: 05/11/2021

Lớp thi: 19CTT1, 19CTT2, 19CTT3

Danh sách SV đủ điều kiện dự thi: được đăng tại group mỗi lớp


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!