Lịch thi môn Văn hóa TQ (Lớp 20CTT, 21CTT) thi ngày 16/01/2022

Môn thi: Văn hóa Trung Quốc

Lớp thi: 20CTT, 21CTT

Ngày thi: 16/01/2022

HÌnh thức thi: tự luận

Noi nhận đề: TrênTeams, Lớp học Văn hóa Trung Quốc


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!