Lịch thi Nói 2 (20CTT) thi ngày 03/01/2022

Môn thi: Tiếng TQ - Nói 2 (hình thức thi: vấn đáp)

Lớp thi: 20CTT1, 2CTT2

Ngày thi: 03/01/2022


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!