Lịch thi tháng 12 - Lớp 19CTA

Lịch thi tháng 12/2021, và Tháng 1/2022 của Lớp 19CTA

1/ Môn: Nói 4 , ngày thi: 15/12/2021 (CT4)

2/ Môn: Đọc 4 , ngày thi: 18/12/2021 (ST7) 9H

3/ Môn: Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh , ngày thi: 20/12/2021 (ST2) 9H

4/ Môn: Biên dịch 1 , ngày thi: 31/12/2021 (ST6) 9H

5/Môn: Viết 4 , ngày thi: 05/01/2022 (ST4) 9H

6/ Môn: Ngữ nghĩa học (học ghép 19CTA)  , ngày thi: 12/01/2022 (ST4) 9H

Lưu ý:

- Các môn thi trắc nghiệm: SV có mặt trước 30 phút để điểm danh


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!