Lịch thi tháng 12 - Lớp 19CTT

Lịch thi tháng 12/2021 của Lớp 19CTT

1/ Môn: Ngoại ngữ 2-HP1 (Lớp 19CTT1) , ngày thi: 13/12/2021 (ST2) 9H

2/ Môn: Viết 4 , ngày thi: 17/12/2021 (ST6) 9H

3/ Môn: Ngôn ngữ học tiếng TQ , ngày thi: 21/12/2021 (ST3) 9H

4/ Môn: Đọc 4 , ngày thi: 28/12/2021 (ST3) 9H

5/ Môn: Nói 4 , Lớp 19CTT (N1)  ngày thi: 27/12/2021 (ST2) 8h-10h30 (buổi học cuối)

Môn: Nói 4 , Lớp 19CTT (N2)  ngày thi: 29/12/2021 (ST4) 8h-10h30 (buổi học cuối)

Lưu ý:

a/ DSSV dự thi môn:Ngôn ngữ học tiếng TQ --> SV dựa vào DSSV trong bảng Điểm QT

b/ DSSV dự thi môn:Đọc 4 --> SV dựa vào DSSV chia nhóm học hiện tại

c/ Các môn thi trắc nghiệm: SV có mặt trước 30 phút để điểm danh


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!