Lịch thi tháng 12 - Lớp 20CTA

Lịch thi tháng 12/2021 của Lớp 20CTA

1/ Môn: Viết 2 , ngày thi: 13/12/2021 (ST2) 9H

2/ Môn: Đọc 2 , ngày thi: 15/12/2021 (ST4) 9H

3/ Môn: Nghiệp vụ HC-VP , ngày thi: 17/12/2021 (ST6) 9H

4/Môn: Nói 2 , ngày thi: 25/12/2021 (CT7)

5/ Môn: Ngữ nghĩa học (học ghép 19CTA)  , ngày thi: 12/01/2022 (ST4) 9H

Lưu ý: Các môn thi trắc nghiệm: SV có mặt trước 30 phút để điểm danh


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!