Lịch thi tháng 12 - Lớp 20CTT

1/ Môn thi: Nghe 1, ngày thi: 21/12/2021 (CT3) 14H

2/ Môn thi: Từ vựng học, ngày thi: 23/12/2021 (CT5) 14H

3/ Môn thi: Ngữ pháp học, ngày thi: 30/12/2021 (CT5) 14H

THI 2 CA, DSSV DỰ THI ĐÍNH KÈM

4/ Môn thi: Viết 3, ngày thi: 06/01/2022 (ST5) 9H

 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!