Lịch thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra trực tuyến các lớp TANC28, 21TANC, 21TANC2, Tin học chuẩn đầu ra trực tuyến các lớp 21THNC1, 21THNC2

Lịch thi các lớp Tiếng Anh TANC28, 21TANC1, 21TANC2 - Tin học 21THNC1, 21THNC2 (Tải file)

- Danh sách Thi Tiếng Anh ( Lớp ôn tập cấp tốc)

+ Buổi SÁNG Thứ 4 ngày 22/12/2021: Lớp TANC28

+ Buổi SÁNG Thứ 7 ngày  25/12/2021Lớp 21TANC1

+ Buổi CHIỀU Thứ 7 ngày  25/12/2021: Lớp 21TANC1

+ Buổi SÁNG CHỦ NHẬT ngày  26/12/2021Lớp 21TANC2

+ Buổi CHIỀU CHỦ NHẬT ngày  26/12/2021: Lớp 21TANC2

- Danh sách thi Tin học :

Lớp ôn tập cấp tốc

+ Ca TỐI: Lớp 21THNC1 22/12/2021

+ Ca TỐI: Lớp 21THNC1 23/12/2021

+ Ca TỐI: Lớp 21THNC2 27/12/2021

+ Ca TỐI: Lớp 21THNC2 28/12/2021

+ Ca TỐI: Lớp 21THNC1_2 29/12/2021


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!