Lịch thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra trực tuyến các lớp 21TANC6, 21TANC7, Tin học chuẩn đầu ra trực tuyến các lớp 21THNC8, 21THNC9

Lịch thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra trực tuyến các lớp 21TANC6, 21TANC7, Tin học chuẩn đầu ra trực tuyến các lớp 21THNC8, 21THNC9 ( Tải file )

- Danh sách Thi Tiếng Anh ( Lớp ôn tập cấp tốc)

+ Buổi SÁNG Thứ 7 ngày 19/03/2022: Lớp 21TANC6

+ Buổi SÁNG CHỦ NHẬT ngày  20/03/2022Lớp 21TANC7

+ Buổi CHIỀU CHỦ NHẬT ngày  20/03/2022: Lớp 21TANC6_7

- Danh sách thi Tin học :

Lớp ôn tập cấp tốc

+ Ca TỐI: Lớp 21THNC8 19/03/2022

+ Ca TỐI: Lớp 21THNC9 20/03/2022


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!