Lịch thi Tiếng Anh, Tin học chuẩn đầu ra trực tuyến các Lớp TANC29, TANC30, TACB2 - THNC41, THCB2

Lịch thi các lớp Tiếng Anh TANC29, TANC30 - Tin học THNC41,THCB2 (Tải file)

- Danh sách Thi Tiếng Anh ( Lớp ôn tập cấp tốc)

+ Buổi sáng 09/11/2021: Lớp TANC29

+ Buổi chiều 09/11/2021Lớp TANC29_30

+ Buổi sáng 10/11/2021: Lớp TANC30

+ Buổi chiều 10/11/2021Lớp TACB2

- Danh sách thi Tin học :

Lớp ôn tập cấp tốc

+ Ca sáng: Lớp THNC41 08/11/2021

+ Ca chiều: Lớp THCB2 08/11/2021


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!