Link đăng ký thực tập tốt nghiệp - KHÓA 19

- Đối tượng đăng ký: SV 4 ngành tiếng của Khóa 19, Khoa NN

-Mỗi SV chỉ được điền thông tin 1 lần

-SV có nguyện vọng nhờ Trường tìm nơi thực tập và SV tự tìm nơi thực tập cũng phải điền thông tin này

-Dữ liệu này dùng để phân bổ nơi thực tập và phân công GVHD

-Điều kiện đi thực tập: SV hoàn thành HP HK6, Lệ phí thực tập VÀ không nợ quá 2 môn chuyên ngành và 2 môn cơ sở ngành

-Thời gian đăng kí: từ 11/12/2021 đến 20/01/2022

==>link đăng ký              https://forms.gle/Ph3V6GfKFMLAtFe9A


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!