Mở lớp ôn tập, thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1, B2 theo khung tham chiếu Châu Âu_Đợt 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

Số: 190 /TB-CĐSG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2014

THÔNG BÁO

Đăng ký ôn tập, thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1, B2

theo khung tham chiếu Châu Âu – năm 2014

Để đáp ứng nhu cầu đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhu cầu xã hội khác, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn liên kết với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế tổ chức các lớp ôn tập, thi chứng chỉ tiếng Anh:

STT

CHỨNG CHỈ

THỜI GIAN

SỐ LƯỢNG HV

1

B1

60 tiết

20-40 HV/Lớp

2

B2

60 tiết

20-40 HV/Lớp

* Thời gian đăng ký: từ ngày 05/08/2014 đến ngày 30/08/2014.

* Đăng ký và đóng lệ phí tại văn phòng Tuyển sinh trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn:

-         Địa chỉ: 601 Lũy Bán Bích, P. Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP HCM - ĐT: 08. 22122599;

-         Địa chỉ: số 1 Đoàn Kết, Phường Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP HCM - ĐT: 08. 37220915;

-         Địa chỉ: số 255 Đường 3 Tháng 2, Phường 10, Q.10, TP HCM - ĐT: 08. 39274146;

-         Địa chỉ: Số 381 Nguyễn Oanh, Phường 17, Q.Gò Vấp, TP HCM – ĐT: 08. 39848827.

* Đơn vị cấp chứng chỉ: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (Là một trong 5 đơn vị chính thức được Bộ GD&ĐT cấp phép đào tạo, cấp chứng chỉ trong cả nước).

* Hồ sơ gồm:

-     01 chứng minh nhân dân photo (có công chứng).

-     03 hình 3x4.

* Thời gian ôn thi: Từ ngày 25/08/2014 đến ngày 30/08/2014(sáng - chiều)

-     Tại địa chỉ: Số 01 Đoàn Kết, Phường Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP HCM.

* Thời gian tổ chức thi: Chủ nhật, ngày 31/08/2014.

Để biết thêm thông tin đề nghị liên hệ trực tiếp: 0124.4445.999 –0124.4447.999

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

-    Các văn phòng tuyển sinh;                                                                                                                  (Đã ký)

-    Website;

-    Lưu: VT.                                                                                                                                              ThS. LÊ LÂM


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!