Một số hình ảnh của sinh viên khối ngành Kinh tế tham gia các khóa học Kỹ năng mềm

Song song với việc đào tạo kiến thức, hình thành năng lực chuyên môn; Khoa Kinh tế luôn chú trọng đến việc bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên. Việc trang bị thêm các kỹ năng giúp sinh viên phát huy hiệu quả các kiến thức chuyên môn và phát triển tiềm năng cá nhân, đáp ứng tốt hơn, thích ứng nhanh hơn với tình hình thực tế, đáp ứng nhanh nhu cầu cao của của xã hội.

 

Một số hình ảnh của các bạn sinh viên khoa Kinh tế tham gia các khóa học kỹ năng mềm tại trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!