NĂM BƯỚC GIÚP BẠN GIỎI NGHỀ KẾ TOÁN

Muốn giỏi kế toán trước tiên bạn phải nắm thật chắc nguyên lý kế toán, định khoản nợ có và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và đúng tài khoản

1. Nắm chắc nguyên lý kế toán.

Muốn giỏi kế toán trước tiên bạn phải nắm thật chắc nguyên lý kế toán, định khoản nợ có và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và đúng tài khoản. Chắc kiến thức nguyên lý của các loại hình sản xuất, kinh doanh và xây lắp. Nếu bạn đã nắm chắc các kiến thức về nguyên lý thì sau khi trải nghiệm kiến thức thực tế tại một doanh nghiệp thôi tôi tin rằng với tư duy của bất cứ ai cũng có thể vận dụng vào một loại hình khác.

2. Yêu nghề và chăm chỉ thực hành các công việc về kế toán

Công việc kế toán đòi hỏi phải chi tiết với sự chăm chỉ và yêu nghề của bạn tôi tin rằng con đường thành công trong sự nghiệp kế toán với bạn sẽ ngăn nhất.

3. Luôn đọc luật và cập nhật kiến thức về luật doanh nghiệp, thuế, ngân hàng, bảo hiểm, lao động,…

Đề giỏi kế toán bạn phải nắm chắc kiến thức kế toán và bạn phải am hiểu các luật để vận dụng luật và áp dụng luật trong các tình huống kế toán cụ thể. Kiến thức về luật cũng là một kiến thức không thể thiếu đối với người nghề kế toán.

4.Thường xuyên tham gia các lớp học nâng cao nghiệp vụ và cập nhật kiến thức mới

Xã hội ngày càng phát triển, công nghệ thông tin ngày càng hiện đại, luật pháp ngày càng cải tiến do đó bạn phải thường xuyên dành thời gian và kinh phí cho việc cập nhật các kiên thức như tin học, nghiệp vụ nâng cao để giỏi nghề hơn.

5. Hoàn thiện một số kỹ năng, thuyết trình, giao tiếp, quản lý và điều hành.

Các kỹ năng giao tiếp không thể thiếu ở bất cứ vị trí nào, giao tiếp giỏi cũng là một lợi thế cho kế toán;

Kỹ năng thuyểt trình tốt giúp bạn bảo vệ số liệu thành công trong các cuộc kiểm toán, thanh tra thuế và đại hội cổ đông…. Kỹ năng quản lý điều hành tốt giúp bạn điều hành nhóm kế toán, phòng kế toán của bạn luôn hoàn thành tốt công việc trước hạn và đảm bảo tính chính xác cao.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!