NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUẨN ĐẦU RA – HƯỚNG TỚI GIÁO DỤC TOÀN DIỆN TÂN CỬ NHÂN

Cùng với các thay đổi kinh tế xã hội, sự tăng trưởng cao và quá trình công nghiệp hoá cũng như thay đổi công nghệ, nhu cầu về kĩ năng mới và các khoá đào tạo nghề có chất lượng ngày càng tăng cao. Với yêu cầu đó, Trường Cao đẳng Đại Việt phải là Trường đào tạo ra lực lượng lao động lành nghề, nhà trường đã luôn đặt vấn đề chất lượng đào tạo lên hàng đầu, để đáp ứng được yêu cầu mà xã hội và các doanh nghiệp đặt ra. Ý thức được tầm quan trọng đó, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn luôn nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, cập nhật, đổi mới mở rộng quy mô đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, phát triển kinh tế đất nước.

Chuẩn đầu ra là những điều người học sẽ đạt được sau khi kết thúc khóa học mà các cơ sở giáo dục, đào tạo cam kết với người học, gia đình, nhà tuyển dụng, nhà nước và toàn xã hội. Chuẩn đầu ra còn thể hiện rõ những vị trí việc làm mà người học có thể đảm nhận sau quá trình đào tạo tại trường. Có rất nhiều quan niệm về chuẩn đầu ra. Tuy nhiên, về cơ bản chuẩn đầu ra được hiểu là: “Hệ thống các quy định về nội dung kiến thức chuyên môn, kĩ năng thực hành, khả năng nhận thức công nghệ và giải quyết vấn đề; công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp và các yêu cầu đặc thù khác đối với từng trình độ, ngành, nghề đào tạo.”

Ngoài thực hiện nhiệm vụ cung cấp cho sinh viên những kiến thức trọng yếu trong chương trình đào tạo, kiến thức chuyên ngành đồng hành ứng dụng thực tế tại đơn vị thực tập, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn luôn chú trọng phát triển nâng cao chất lượng chuẩn đầu ra tương ứng với đặc thù từng ngành. Nhà trường luôn nâng cao phát triển năng lực ngoại ngữ và kỹ năng vi tính ở người học nhằm cung cấp cho người học hàm lượng kiến thức tối ưu nhất trong môi trường làm việc. Không những thế, Nhà trường phát triển quy mô đào tạo bằng cách kết hợp với các đơn vị trong học kỳ doanh nghiệp. Tại đó, người học quan sát thực tế, làm quen với những công việc, những vị trị công việc, những ngành nghề của mình trong tương lai gần.


Hình 1:Sinh viên Khoa Công nghệ Ô tô tại học kỳ doanh nghiệp

Để duy trì nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, cùng với đó là tăng cường năng lực cho hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong nhằm hoàn thành sứ mạng của Nhà trường. Ban giám hiệu sẽ tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau như: Hình thành, duy trì và đẩy mạnh văn hóa chất lượng trong mọi hoạt động của Nhà trường; đảm bảo chất lượng đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ giảng viên; nâng cao chất lượng xây dựng Chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật dạy học, hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi; xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng nội bộ; áp dụng phương pháp dạy học tích cực; đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả người học theo hướng phát triển năng lực toàn diện.

Hình 2: Tân cử nhân trong ngày lễ tốt nghiệp

Chất lượng giáo dục, đào tạo phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau trong quá trình thực hiện, xây dựng và thiết lập một cơ chế quản lý và hình thành mô hình Đảm bảo chất lượng cụ thể để tổ chức thực hiện là điều kiện tiên quyết, quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của sinh viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!