NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

Chất lượng lao động tạo ra một giá trị vô cùng quan trọng góp phần làm nên hiệu quả ở các lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Chất lượng lao động được nâng cao sẽ là tỉ lệ thuận nâng cao sự đáp ứng nhu cầu của xã hội. Cũng chính vì vậy, nâng cao chất lượng lao động là nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong xã hội phát triển này.

Chất lượng nguồn nhận lực

Chất lượng nguồn nhân lực là những yếu tố cấu thành quyết định đến năng lực lao động của mỗi người; là giá trị con người, cả giá trị vật chất và giá trị tinh thần, có trí tuệ lẫn tâm hồn được cụ thể hóa thành các yếu tố về sức khỏe, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, phẩm chất đạo đức và văn hóa nghề nghiệp, khả năng đảm nhiệm và hoàn thành công việc của mỗi lao động.

Chất lượng lao động của đội ngủ giảng viên

Chất lượng lao động của đội ngủ giảng viên bao trùm chức trách, nhiệm vụ của nhà giáo, biểu hiện kết quả tổng hợp các mặt hoạt động nghề nghiệp của người giáo viên. Chất lượng lao động của giáo viên không chỉ biểu hiện ở việc đảm trách số lượng công việc mà còn phản ánh qua chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học hay những công việc kiêm nhiệm được giao trong quản lý giáo dục hoặc kết quả của quá trình đào tạo và được thể hiện qua các phẩm chất, giá trị nhân cách, giá trị sức lao động hay năng lực hành nghề của người tốt nghiệp trong tương ứng với mục tiêu đào tạo. Trong đó, tỉ lệ việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, mức độ đáp ứng yêu cầu tại các vị trí cụ thể, khả năng phát triển nghề nghiệp, vai trò của nguồn nhân lực được đào tạo đối với sự phát triển kinh tế xã hội được xem là thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng lao động của giảng viên.

Ý thức được giá trị và cũng như tầm quan trọng của chất lượng lao động của người giảng viên, đội ngủ giảng viên Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn luôn ý thức được chức trách, nhiêm vụ của một nhà giáo trong việc giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, thật sự hiệu quả để bước vào thị trường lao động. Đội ngủ giảng viên không ngừng tìm tòi sáng tạo nghiên cứu khoa học, tích lũy những kinh nghiệm thực tế đưa vào hoạt động giảng dạy. Bân cạnh đó, đội ngủ giảng viên Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn luôn quan tâm hang đào đến chất lượng đào tạo của người tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên đáp ứng được yêu cầu của từng vị trí công việc và tiếp bước vận hành guồng máy xây dựng phát triển xã hội. Điều đó được xem là thước đo giá trị chất lượng lao động mà tập thể giảng viên Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn luôn hướng tới.

“Con đường” mang đến chất lượng lao động của giảng viên Nhà trường

Trong quá trình giáo dục đào tạo, Nhà trường luôn tạo những chuyển biến căn bản trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngủ giảng viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp. Đào tạo, bồi dưỡng là con đường trực tiếp nhất, là hình thức cơ bản để phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của đặc thù nghề nghiệp. Trước hết mỗi giảng viên cần hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi, tự làm mới, làm giàu tri thức. Mỗi giảng viên thật sự tận tâm, tận lực gắn bó và cống hiến mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đào tạo.

Đổi mới chính sách trọng dụng, đảm bảo đãi ngộ xứng đáng đối với lao động của đội ngũ giảng viên. Nhà trường luôn có những chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài, luôn khuyến khích đội ngủ giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn và công tác quản lý. Đồng thời Nhà trường luôn đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng nhằm hun đút tinh thần làm việc tích cực cho độ ngũ giảng viên. Không những thế, Nhà trường luôn đáp ứng cơ sở vật chất các thiết bị, công nghệ cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế tạo ra nhiều cơ hội cho giảng viên học tập, nâng cao trình độ và cống hiến. Điều này hỗ trợ về mặt tinh thần rất lớn cho đội ngủ giảng viên an tâm công tác và “cháy hết mình” với ngọn lửa đam mê vì sự nghiệp giáo dục.

Đổi mới căn bản trong công tác quản lý, coi trọng kiểm định chất lượng lao động của đội ngủ giảng viên. Quản lý chất lượng lao động của đội ngủ giảng viên là Nhà trường sẽ giao nhiệm vụ, đảm bảo quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý đào tạo. Nhà trường luôn xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá chất lượng kết quả thực hiện.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!