Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của sinh viên


Ngày 29/3, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và gần 400 điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố trong nước và ở nước ngoài.

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: Bối cảnh về kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ ngày càng thay đổi nhanh, mạnh mẽ, đòi hỏi các cấp bộ Hội Sinh viên Việt Nam, cán bộ Hội, hội viên, sinh viên cả nước phải quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, sáng tạo hơn trên chặng đường mới.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Theo đó, nhiệm vụ tiên quyết là các cấp bộ Hội, cán bộ Hội, hội viên, sinh viên phải nhanh chóng lĩnh hội được đúng và đủ những nội dung căn cơ, cốt lõi, những nội dung mang tính đột phá, sáng tạo được đưa ra trong phương hướng, nhiệm vụ của Hội Sinh viên Việt Nam mà văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI đã đề ra cho nhiệm kỳ mới.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức với 3 chuyên đề trọng tâm là:Phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2023 - 2028”; “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị”; “Đồng hành, tư vấn hỗ trợ sinh viên Việt Nam”.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết giúp các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên, sinh viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong văn kiện Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ XI.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, việc tham gia hội nghị sẽ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên, sinh viên trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội để từ đó tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ Hội, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đã đề ra.

Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; gắn việc học tập, quán triệt nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp bộ Hội.

Nguồn: giaoducthoidai.vn


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!