Nghị quyết 31 - Niềm vui lớn, trọng trách lớn

Nét đẹp Bến du thuyền Quận 1. (Ảnh: Hoàng Hùng)

Ngày 30/12/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây thật sự là niềm vui lớn và cũng là trọng trách lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Nghị quyết 31 đã nêu bật các vấn đề vừa khái quát vừa đủ rõ về những nhận định, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị khoá XI, về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho thời kỳ mới, tạo tiền đề quan trọng cho TPHCM phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là động lực, đầu tàu, dẫn dắt trong vai trò của một trung tâm lớn về kinh tế và nhiều mặt của vùng và cả nước, tiến tới phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới.

Nghị quyết thể hiện sự đánh giá cao những thành tựu mà TPHCM đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc và nguyên nhân cần tập trung khắc phục, trong đó có công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương trong tổ chức thực hiện dẫn đến một số chủ trương thực hiện chậm, nhiều khó khăn, vướng mắc chậm được tháo gỡ, giải quyết…

Nghị quyết 31 đặt ra yêu cầu cao về mục tiêu và tầm nhìn, về 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Mục tiêu đến năm 2030, trên tất cả các lĩnh vực đều có sự đòi hỏi cao. Về kinh tế - xã hội phải phát triển nhanh và bền vững, phải là đầu tàu về kinh tế số, xã hội số; phát triển TP Thủ Đức trở thành cực tăng trưởng mới; xây dựng thành công Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM… Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khoảng 8 – 8,5%/năm, GRDP bình quân đầu người khoảng 14.500 USD, kinh tế số đóng góp 40% vào GRDP. Phát triển mạnh mẽ văn hoá, xã hội, xây dựng con người TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với TP mang tên lãnh tụ Hồ Chí Minh. Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao phủ, nâng mức chuẩn nghèo của TP cao gấp 2 lần so với chuẩn chung của cả nước.

Quy hoạch của TPHCM sẽ tiếp tục theo hướng đa trung tâm, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông vận tải, hạ tầng năng lượng, viễn thông, logistics, hạ tầng số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực, không gian phát triển mới cho vùng, thúc đẩy liên kết vùng và các khu vực, địa phương của cả nước.

Nghị quyết xác định ưu tiên hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm tháo gỡ điểm nghẽn cản trở sự phát triển của TP. Đây cũng là một bước cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam bộ - cực tăng trưởng của cả nước, nơi thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc tế.

Du lịch sông nước tại Vàm Sát - Cần Giờ. (Ảnh: Hoàng Hùng)
Du lịch sông nước tại Vàm Sát - Cần Giờ. (Ảnh: Hoàng Hùng)

Nghị quyết mở đường cho việc ban hành chính sách pháp luật vượt trội, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TPHCM phát triển, trong đó cho phép TPHCM thí điểm chính sách mang tính đột phá để TP chủ động huy động nguồn lực tài chính đầu tư phát triển. Giữ tỷ lệ điều tiết ngân sách theo mức hiện nay đến hết năm 2025 và tiếp tục giữ ở mức không thấp hơn trong các năm tiếp theo, tạo nguồn lực đầu tư, phát triển, nâng cao phúc lợi xã hội của người dân, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Nghị quyết 31 là cơ sở chính trị, tạo tiền đề cho Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 với những trọng tâm sát thực tiễn TPHCM, tạo điều kiện thực hiện mô hình chính quyền đô thị, cơ chế TP trong TP vận hành thuận lợi để TP Thủ Đức phát triển như kỳ vọng. Trong đó cho phép Hội đồng Nhân dân TPHCM quyết định việc giao một số nhiệm vụ thuộc chức năng của sở, ngành chuyên môn cho Ủy ban Nhân dân TP Thủ Đức và thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP Thủ Đức… Nghị quyết cũng nói rõ việc cho thực hiện cơ chế cần thiết để xử lý những dự án đầu tư, những công trình tồn đọng nhiều năm do vướng mắc về cơ chế, thủ tục.

Đón nhận Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị ngay những ngày đầu năm 2023 trong tâm thế vui, phấn khởi, tràn đầy niềm tin. Trách nhiệm triển khai, thực hiện thắng lợi nghị quyết đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM là rất lớn, trước hết là khẩn trương xây dựng chương trình hành động, gắn kết thực hiện Nghị quyết 24 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM. Tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào, truyền thống cách mạng, anh hùng, đi đầu đổi mới, năng động, sáng tạo, vì cả nước, cùng cả nước.

Để Nghị quyết 31 đi vào cuộc sống, Nghị quyết 31 cần được thể chế hoá thành chính sách pháp luật. Vấn đề đặt ra là, TPHCM sẽ hết sức chủ động đề xuất, chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương, trước mắt là nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 của Quốc hội và trong quá trình cải cách thể chế, hoàn thiện chính sách pháp luật, đẩy nhanh việc phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khắc phục cơ chế xin – cho, thúc đẩy sự phát triển của TPHCM và cả nước.

Phạm Phương Thảo

https://thanhuytphcm.vn/tin-tuc/nghi-quyet-31-niem-vui-lon-trong-trach-lon-1491903375


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!