Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM

Các đại biểu chủ trì Hội nghị

Sáng 16/1, tại TPHCM, Ban Bí thư tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP qua các thời kỳ…

Ngày 30/12/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một trong những quan điểm nêu trong Nghị quyết là xây dựng và phát triển TPHCM văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM với phương châm "TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM".

Đồng chí Võ Văn Thưởng gặp gỡ các đại biểu
Đồng chí Võ Văn Thưởng gặp gỡ các đại biểu

Tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế, chính sách, điều kiện thuận lợi để tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy TPHCM phát triển nhanh, bền vững. TP phải tiếp tục giữ vững vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Cùng với đó là kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TPHCM đoàn kết, gương mẫu, trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ cao, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, nghĩa tình của Đảng bộ và Nhân dân TP.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị

Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2030, TPHCM trở thành TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao; là TP dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á. Tăng trưởng bình quân đạt khoảng 8-8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người khoảng 14.500 USD; kinh tế số đóng góp 40% vào GRDP.

Tầm nhìn đến năm 2045, TPHCM phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu; kinh tế, văn hóa phát triển đặc sắc, người dân có chất lượng cuộc sống cao; là hạt nhân của vùng TPHCM và vùng Đông Nam bộ, cực tăng trưởng của cả nước; nơi thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc tế.

Nghị quyết cũng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu, tầm nhìn nêu trên.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, TPHCM rất phấn khởi được Thường trực Ban Bí thư trực tiếp chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Nguyễn Văn Nên cảm ơn sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo TP; các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp tích cực, giúp TPHCM hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị, làm cơ sở cho Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 31.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, từ năm 1982 đến nay, (trước khi Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị được ban hành), Bộ Chính trị đã ban hành 3 Nghị quyết rất quan trọng đối với TPHCM. Đó là Nghị quyết số 01- NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác của TPHCM; Nghị quyết 20-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2010 và Nghị quyết số 16-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020.

Điểm lại một số kết quả nổi bật và những tồn tại hạn chế, sau khi TP thực hiện 3 Nghị quyết nêu trên trong hơn 40 năm qua, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, triển khai Nghị quyết số 31-NQ/TW lần này, chúng ta phải đi sâu vào những điểm chính để vượt qua những tồn tại, yếu kém, hạn chế mà đã được chỉ ra. Nghị quyết số 31-NQ/TW đã nêu rõ quan điểm, mục tiêu rõ ràng, quan trọng là việc triển khai. Đồng chí Nguyễn Văn Nên mong muốn các đại biểu trao đổi, bàn bạc thống nhất, bàn chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW một cách sát hợp, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng đã báo cáo một số nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 31-NQ/TW.

S. Hải

https://thanhuytphcm.vn/tin-tuc/quan-triet-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-31-nq-tw-cua-bo-chinh-tri-ve-phuong-huong-nhiem-vu-p-1491904051


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!