SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ - HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH

Đối với các ngành kỹ thuật, đặc biệt là ngành Công nghệ Ô Tô. Ngoài việc nắm vững các kiến thức lý thuyết chuyên ngành, sinh viên cần tích luỹ khoảng thời gian thực hành thực tế thật tốt. Có như vậy khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên mới có đủ năng lực thực hành đáp ứng yêu cầu công việc tại các vị trí kỹ thuật.

Tập thể Giảng viên, Sinh viên Công nghệ Ô Tô - Cao đẳng Đại Việt Sài gòn luôn bám sát những yêu cầu trên để cải thện công tác dạy và học một các cụ thể nhất, đáp ứng nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!