Sinh viên nhập học năm 2018 sẽ được ký hợp đồng cam kết việc làm

Thực hiện cam kết sẽ đảm bảo việc làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp cho sinh viên sau khi nhập học tại trường, ngay trong tháng 9/2018 Nhà trường sẽ tiến hành tổ chức Lễ ký hợp đồng cam kết đảm bảo việc làm với từng sinh viên nhập học năm 2018.


Theo đó, sinh viên theo học tại trường sẽ được cam kết đảm bảo có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Nhà trường sẽ chịu trách nhiệm gắn kết với doanh nghiệp, các đơn vị tuyển dụng trong việc tham gia xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng giáo trình; đảm bảo đơn vị thực tập, kiến tập đúng chuyên ngành; đánh giá kết quả học tập của sinh viên và tạo nguồn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.


Các bạn học sinh nào chưa nhập học nhanh chóng làm thủ tục nhập học trong tháng 8 để được tham gia chương trình nhé!
Nhìn lại một số hình ảnh buổi Lễ ký hợp đồng cam kết việc làm ngày 15/11/2017Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!