Thế nào là một đại lý ô tô.

Như ở bài viết trước tôi đã giới thiệu các bạn về một số công việc của ngành ô tô, ở bài viết này tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu tiếp về một đại lý ô tô hoạt động như thế nào nhé.

Trước hết ta có thuật ngữ "Đại lý" theo phiên âm Hán Việt.Đại lý (chữ Hán: 代理, nghĩa: liệu trị thay người khác), trong kinh tế thuật ngữ này được dùng như là một hành vi thương mại, theo đó bên giao đại lý (thường là một doanh nghiệp, công ty có sản phẩm, dịch vụ cần bán) và bên đại lý thỏa thuận việc bên đại lý nhân danh mình mua hoặc bán hàng cho bên giao đại lý để hưởng thù lao.

Đại lý nói chung là thế còn đặc thù đại lý ô tô là như thế nào? Có giống như các đại lý khác hay không mời các bạn cùng đọc tiếp.

Ở mảng ô tô đại lý ô tô thường được chia thành 2 hình thức nhưng hầu hết các đại đều đảm nhiệm cả 2.

  1. Đại lý hưởng hoa hồng: là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán hàng theo giá mua, giá bán do bên giao đại lý ấn định để được hưởng hoa hồng. Mức hoa hồng được tính theo tỷ lệ phần trăm do các bên thỏa thuận trên giá mua, giá bán hàng hóa. Lưu ý quan trọng là phải tính đến thuế đã hay chưa bao gồm trên giá hưởng hoa hồng của đại lý.
  2. Đại lý bao tiêu sản phẩm, dịch vụ: là hình thức đại lý phổ biến mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng theo giá do bên giao đại lý ấn định để được hưởng thù lao theo quy định của công ty mở đại lý. Mức thù lao mà đại lý được hưởng là mức chênh lệch giữa giá mua, giá bán thực tế so với giá do bên giao hàng cho đại lý ấn định hoặc thỏa thuận.

+ Mảng kinh doanh: Ở một đại lý mảng kinh doanh là phần chiếm lợi nhuận, hoạt động chính của Doanh nghiệp. Ngoài khoảng lợi nhuận do doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm là Ô tô, ngoài ra doanh nghiệp còn có những khoảng hoa hồng từ chinh nhà phân phối ở đây chính là các hãng xe.

Một buổi tham quan một đại lý ô tio của sinh viên Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.

 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!