Thời khóa biểu lớp ôn tập cấp tốc thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học chuẩn đầu ra Đợt 1 từ 09/08/2020 - 13/09/2020 (Lớp ôn 2 buổi)

Thời khóa biểu các lớp ôn tập cấp tốc thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học chuẩn đầu ra (Lớp 2 buổi). (Tải file)

1. DANH SÁCH LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO:

- Lớp Tối Thứ 2,4,6: TANC1, TANC2, TANC3

- Lớp Tối Thứ 3,5,7: TANC4, TANC5

- Lớp Ngày Thứ 7, Chủ nhật: TANC6, TANC7, TANC8TANC9, TANC10

2. DANH SÁCH LỚP TIN HỌC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG NÂNG CAO:

- Lớp Tối Thứ 2,4,6: THNC1, THNC2, THNC3, THNC4

- Lớp Tối Thứ 3,5,7: THNC5, THNC6, THNC7

- Lớp Ngày Chủ nhật: THNC8, THNC9, THNC10, THNC11THNC12, THNC13, THNC14