Thời khóa biểu lớp ôn tập thi cấp chứng chỉ Tiếng Nhật chuẩn đầu ra ( Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 09/03/2021 cơ sở 12 Hoàng Minh Giám )

Thời khóa biểu các lớp ôn tập thi cấp chứng chỉ Tiếng Nhật chuẩn đầu ra. (Tải file)

Lớp ôn tập: TN1


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!