Thời khóa biểu lớp ôn tập thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học chuẩn đầu ra Đợt 7 lớp cấp tốc ( Từ ngày 05/05/2021 đến ngày 16/05/2021) và bồi dưỡng kiến thức( Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 24/05/2021) tại cơ sở 12 Hoàng Minh Giám

Thời khóa biểu các lớp ôn tập thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học chuẩn đầu ra.

- Thời khóa biểu lớp cấp tốc (Tải file)

- Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng kiến thức nhiều tiết (Tải file)

1. DANH SÁCH LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO:

* Lớp ôn tập cấp tốc :

- Lớp Tối Thứ 4: TANC26

- Lớp Sáng Chủ nhật: TANC27

2. DANH SÁCH LỚP TIN HỌC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG NÂNG CAO:

* Lớp ôn tập cấp tốc:

- Lớp Tối Thứ 3: THNC37

- Lớp Tối Thứ 5THNC38

- Lớp Chiều Chủ Nhật: THNC39

3. DANH SÁCH LỚP TIN HỌC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG NÂNG CAO:

* Lớp bồi dưỡng kiến thức :

Lớp Tối Thứ 2, 4, 6: THNC40


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!