Thời khóa biểu lớp ôn tập thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học chuẩn đầu ( Từ ngày 27/02/2022 đến ngày 26/03/2022)

Thời khóa biểu các lớp ôn tập thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học chuẩn đầu ra.

- Thời khóa biểu lớp tiếng anh, tin học cấp tốc (Tải file)

- Thời khóa biểu lớp tiếng anh, tin học bồi dưỡng (Tải file)

- Thời khóa biểu lớp tiếng Nhật ( N5 ) (Tải file)


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!