Thời khóa biểu lớp ôn tập thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học chuẩn đầu ra trực tuyến lớp cấp tốc ( Từ ngày 19/10/2021 đến ngày 31/10/2021)

Thời khóa biểu các lớp ôn tập thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học chuẩn đầu ra.

- Thời khóa biểu lớp cấp tốc (Tải file)

- Lớp ôn tập tiếng anh

+ Lớp 21TANC1

+ Lớp 21TANC2

- Lớp ôn tập tin học

+ Lớp 21THNC1

+ Lớp 21THNC2


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!