Thông báo 123/TB-ĐVSG-NNTH Về việc tổ chức thi lại, mở lớp ôn tập và kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học chuẩn đầu ra

Thông báo 123/TB-ĐVSG-NNTH Về việc tổ chức thi lại, mở lớp ôn tập và kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học chuẩn đầu ra. (Tải file)


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!