Thông báo đăng ký nhận bằng tốt nghiệp và dự Lễ trao bằng tốt nghiệp năm học 2019-2020

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN


Số: 219/TB-ĐVSG-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2019


THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhận bằng tốt nghiệp và dự Lễ trao bằng tốt nghiệp

Năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ kế hoạch số 37/KH-ĐVSG-ĐT ngày 09 tháng 8 năm  2019 về việc tổ chức Lễ khai giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo như sau:

I. Thời gian, địa điểm đăng ký dự lễ

1. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/9/2019.

2. Địa điểm đăng ký và đóng lệ phí:

+ Địa điểm đăng ký dự lễ: Các khoa chuyên môn - Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn: Số 12 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

+ Địa điểm đóng lệ phí cấp bằng và thuê lễ phục: Phòng Kế hoạch tài chính - Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn: Số 12 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

+ Mức lệ phí cấp bằng và thuê lễ phục:

(1). Lệ phí cấp bằng tốt nghiệp: 450.000 (VNĐ).

(2). Tiền thuê lễ phục: 70.000 (VNĐ).

(3). Tiền thế chân lễ phục: 250.000 (VNĐ) (Nhà trường sẽ trả lại tiền thế chân lễ phục cho sinh viên khi sinh viên trả lại lễ phục).

II. Thời gian, địa điểm Lễ Trao bằng tốt nghiệp:

1/ Thời gian: 07h00’ ngày 14/9/2019 (thứ 7)

2/ Địa điểm: Hội trường Thành Ủy - Số 111 Bà Huyện Thanh Quan, P7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

III. Thời gian, địa điểm nhận bằng tốt nghiệp:

+ Nhận ngay trong ngày Lễ Trao bằng tốt nghiệp: Từ 10h00 – 12h00, ngày 14/9/2019.

+ Học sinh khi đi nhận bằng nhớ mang theo: Chứng minh nhân dân (bản gốc) và biên lai Lệ phí cấp bằng.

Các trường hợp nhận thay: Nhà trường chỉ cấp bằng tốt nghiệp cho các trường hợp nhận thay bằng tốt nghiệp là người thân trong gia đình, có tên trong sổ hộ khẩu. Khi đi nhận thay phải có:

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương và photocopy CMND của sinh viên.

+ CMND của người nhận thay.

+ Sổ hộ khẩu..

Ghi chú:

1. Nhà trường chỉ cấp bằng tốt nghiệp chính thức cho những sinh viên đăng ký dự Lễ trao bằng tốt nghiệp và đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp. Đối với những sinh viên chỉ đăng ký nhận bằng và không tham dự Lễ, sau 1,5 tháng Nhà trường mới cấp bằng tốt nghiệp;

2. Đề nghị các phòng, khoa cùng hợp tác hỗ trợ.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Nơi nhận:

- CT HĐQT, BGH (để chỉ đạo);

- Các phòng, khoa (để thực hiện);

- Sinh viên tốt nghiệp (để thực hiện);

- Lưu: VT, Phòng QLĐT.

(Đã ký)

 

ThS. Lương Kim Anh


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!