Thông báo gia hạn chương trình khuyến học

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO – CÔNG TÁC HSSV

Số 46/TB-ĐVSG-ĐT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí minh, ngày 25  tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn chương trình khuyến học

dành cho Tân sinh viên khóa 7 nhập học trong T8/2015

 

Theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phòng Đào tạo - Công tác HSSV thông báo đến toàn thể sinh viên đăng ký hồ sơ xét tuyển và nhập học vào T8/2015 về việc gia hạn chương trình khuyến học như sau:

1. Thời gian gia hạn chương trình khuyến học dành cho Tân sinh viên nhập học T8/2015: Từ ngày 25/08/2015 đến hết ngày 28/08/2015

2. Nội dung chương trình khuyến học bao gồm:

- Giảm 20% học phí/năm học đầu tiên cho sinh viên nhập học.

- Tặng 01 bộ đồng phục của nhà trường

- Tặng 01 nón bảo hiểm của nhà trường.

Ghi chú:

- Chương trình khuyến học chỉ áp dụng đối với Tân SV khóa 7 năm học 2015 - 2016 nhập học trong khoảng thời gian nêu trên.

- Từ ngày 29/08/2015, sinh viên nhập học sẽ không được hưởng chương trình khuyến học nói trên.

 

Nơi nhận:

- Các phòng, Khoa, TT (để tr/khai và th/hiện);

- GVCN (để tr/khai và th/hiện);

- HSSV (để th/hiện);

- Lưu: VT.

PHÒNG ĐÀO TẠO - CÔNG TÁC HSSV

 

 

 

 

 

 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!