Thông báo lệ phí thi và ôn thi tốt nghiệp lần 2 - 2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 139/TB/CĐSG-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: lệ phí thi và ôn thi tốt nghiệp lần 2 - 2014

Trường Cao Đẳng Đại Việt Sài Gòn thông báo đến sinh viên Cao đẳng khóa 2011-2014 và các khóa thi lại tốt nghiệp mức thu lệ phí thi và ôn thi tốt nghiệp lần 2 – 2014 như sau:

1. Lệ phí thi và ôn thi tốt nghiệp

STT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

1

Lệ phí thi

200.000đ/1môn

 

2

Lệ phí ôn thi môn Chính trị tổng hợp

5.000/1tiết x15 tiết = 75.000 đ

Các môn khác SV tự ôn

2. Thời gian, địa điểm nộp các lệ phí:

Thời gian: Từ ngày 29/09/214 đến hết ngày 10/10/2014.

* Buổi sáng: từ 08h00’ - > 11h30’

* Buổi chiều: từ 13h00’-> 04h30’ (riêng thứ 7 từ 13h00’ -> 15h30’)

Địa điểm: Phòng Tài chính – Quản trị: Số 601 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nơi nhận:

-  Như trên

-  Lưu Đào tạo


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!