Thông báo nhận chứng chỉ Tiếng Anh nâng cao chuẩn đầu ra kiểm tra trực tuyến ngày 19,20/03/2022, Tin học nâng cao chuẩn đầu ra kiểm tra trực tuyến ngày 19,20/03/2022

Thông báo nhận chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học chuẩn đầu ra

- Sinh viên có kết quả đạt trong kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học chuẩn đầu ra

+ Tiếng Anh Giao tiếp Nâng cao kiểm tra ngày 19,20/03/2022.

+ Tin học ứng dụng văn phòng nâng cao kiểm tra ngày 19,20/03/2022.

- Thời gian nhận: Từ 06/06/2022 đến hết ngày 31/07/2022

(Từ 13h00 đến 16h00 các ngày Thứ 2 đến Thứ 7)

- Địa điểm:

Phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (Điện thoại: 028.3997.7288 - 0968. 391476)

Số 172 Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP HCM

- Lưu ý: Sinh viên xuất trình CMND bản gốc và giấy báo dự kiểm tra khi nhận chứng chỉ


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!