Thông báo tuyển sinh Cao đẳng thực hành chính quy năm học 2014

BỘ GIÁO DỤC &  ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

Số     /TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

CAO ĐẲNG THỰC HÀNH CHÍNH QUY 2014

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên trường:         TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

- Chỉ tiêu:             500

II. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

2.1. Hình thức

- Không thi tuyển, chỉ xét tuyển (dựa trên bảng điểm, học bạ, bằng tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT hoặc bằng tốt nghiệp TC nghề, Cao đẳng nghề, TCCQ, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học)

2.2.  Đối tượng và thời gian đào tạo

STT

Đối tượng xét tuyển

Thời gian đào tạo

1

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

2,5 năm

2

Tốt nghiệp TC nghề, Cao đẳng nghề, TCCQ, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học

1 - 1,5 năm

III. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

TT

Ngành

Mã ngành

1

Kỹ thuật Dược

50720201

2

Công nghệ Ôtô

50510222

3

Kế toán doanh nghiệp

50340301

4

Điện công nghiệp

50510302

5

Công nghệ thông tin

50480212

6

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

50340108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. LIÊN THÔNG

Được học liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có đào tạo liên thông từ cao đẳng thực hành lên đại học trong toàn quốc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. THỜI GIAN XÉT TUYỂN

Đăng ký và nộp hồ sơ nhập học đên 7/7/2014

Khai giảng: 8/7/2014 (Có lớp chính quy buổi tối)

VI. BẰNG CẤP

Bằng Cao đẳng thực hành chính quy do Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội cấp.

VII. LIÊN THÔNG

- Được học liên thông lên Đại học tại các trường Đại học có đào tạo  liên thông từ cao đẳng nghề lên đại học

VIII. HỒ SƠ NHẬP HỌC

1. Hồ sơ xét tuyển hệ cao đẳng thực hành (có xác nhận của địa phương)

2. Giấy báo trúng tuyển do Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn cấp

3. Lý lịch HSSV

4. 01 bản sao Bằng Tốt nghiệp THPT/Bổ túc THPT hoặc văn bằng và bảng điểm của các trường TCCN, CĐ, ĐH, SĐH, TCN, CĐN (nếu có)

(hoặc Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời - công chứng)

5. 01 bản sao Học bạ THPT/Bổ túc THPT (công chứng )

6. 01 bản sao Giấy khai sinh

7. 01 bản sao Chứng minh nhân dân

8. 02 hình 2x3 và 04 hình 3x4 ( hình chụp không quá 6 tháng) có ghi họ tên và ngày tháng năm sinh ở mặt sau.

9.  02 bì thư có dán tem, ghi sẵn địa chỉ liên lạc, điện thoại của thí sinh.

* Mọi thắc mắc xin liên hệ:

PHÒNG TUYỂN SINH

- Số 601 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

ĐT: (08) 2245 9677-22122598                            Hotline: 0124.4446.999-01297673.9999

- Số 01 Đoàn Kết, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

ĐT: (08) 3722.2453-3722.4825-3722.5992      Hotline: 0124.4445.999-0124.4447.999

- Số 255 đường 3/2, Phường 10, Quận 10, TP.HCM

ĐT: (08) 3927.4146                                                 Hotline: 0124.4445.999

Email: tuyensinh@daivietsaigon.edu.vn – Website: www.daivietsaigon.edu.vn

Nơi nhận

- HĐQT (để b/c)

- Phòng HCTC

- Các VP tuyển sinh

- Lưu VP-ĐT

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!