Thông báo về việc đảm bảo TTANGT trong dịp nghỉ Lễ 2/9/2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO – CTHSSV

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 46/ TB-ĐT-CTHSSV

 

THÔNG BÁO

(V/v tăng cường triển khai công tác bảo đảm TTATGT trong thời gian

Lễ Quốc khánh 02/09 và khai giảng năm học mới 2015 -2016)

 

Thực hiện công văn số 4375/BGDĐT- CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2015 – 2016, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn thông báo đến toàn thể  các bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên như sau:

- Thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

- Thực hiện quy đinh đội mũ bảo hiểm và tuân thủ quy tắc giao thông.

- Tạo điều kiện cho thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích của nhà trường tham gia hỗ trợ về giao thông trong dịp cao điểm.

- Khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, hạn chế đi lại bằng phương tiện cá nhân.

- Không tham gia đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng…

PHÒNG ĐÀO TẠO – CÔNG TÁC HSSV