Thông báo về việc nghỉ Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

của Học sinh, Sinh viên

 

Căn cứ quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ trong năm 2020. Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Học sinh, Sinh viên (HSSV) với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian nghỉ Tết Dương lịch: Ngày 01 tháng 01 năm 2020 (thứ Tư).

2. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020:

- Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: Từ 13/01/2020 đến hết 01/02/2020 (Từ ngày 19/12 Âm lịch năm Kỷ Hợi đến hết 08/01 Âm lịch năm Canh Tý).

- Thời gian đi học: Thứ Hai, ngày 03/02/2020 (nhằm ngày 10/01 Âm lịch năm Canh Tý) học chính thức theo Thời khóa biểu của Trường.

3. Yêu cầu đối với các khoa:

- Thông báo HSSV tham gia học tập đầy đủ trước và sau thời gian nghỉ Tết.

- Tăng cường kiểm tra và có biện pháp tích cực nhằm đảm bảo sĩ số lớp học trước và sau Tết.

4. Yêu cầu đối với Học sinh, Sinh viên:

- Chấp hành đúng thời gian nghỉ Tết và học tập theo thông báo.

- Chấp hành nghiêm chỉnh Luật pháp và quy định của Nhà nước, địa phương trong thời gian nghỉ Tết.

Đề nghị các đơn vị có liên quan và HSSV thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này. Thông báo có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

ThS. Dương Công Hiếu


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!