Thông báo về việc tuyển thẳng, xét tuyển, ưu tiên xét tuyển vào trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN Độc lập - Tự do - hạnh Phúc

 

THÔNG BÁO

Về tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn trong kỳ Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

(Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-ĐVSG-ĐT của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn ngày 21 tháng 7 năm 2015)

I.  Đối tượng

1.1. Đối tượng tuyển thẳng vào cao đẳng

a. Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông;

b. Người đã trúng tuyển vào trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, nhưng ngay trong năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đầy đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học theo ngành đã trúng tuyển trước đây;

c. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào ngành đăng ký;

d. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung và Tiếng Nhật, đã tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào ngành đúng với môn học sinh đạt giải (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Nhật).

e. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào ngành phù hợp với nội dung của đề tài dự thi của thí sinh do hội đồng tuyển sinh quyết định;

f. Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền theo quy định, có điểm trung bình học tập từng năm lớp 10, 11, 12 từ 7,0 trở lên. Căn cứ vào kết quả học tập của học sinh, tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo, Hiệu trưởng sẽ xem xét Quyết định cho vào học;

g. Thí sinh là người nước ngoài, đã tốt nghiệp trung học, đạt yêu cầu về kiểm tra kiến thức và ngôn ngữ của từng chương trình đào tạo bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh của Nhà trường. Căn cứ vào hồ sơ xin học và yêu cầu của ngành đào tạo, Hiệu trưởng sẽ xem xét Quyết định cho vào học.

1.2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào Cao đẳng

a. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học, Văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung và Tiếng Nhật, đã tốt nghiệp trung học sau kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại các Cụm thi do các trường đại học chủ trì, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, được ưu tiên xét tuyển vào các ngành theo nguyện vọng đăng ký;

b. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học sau kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, được ưu tiên xét tuyển vào ngành phù hợp với nội dung của đề tài dự thi của thí sinh do Hội đồng tuyển sinh Quyết định.

c. Thí sinh đoạt giải các môn năng khiếu trong thể dục thể thao (huy chương vàng, bạc, đồng, giải khuyến khích) trong nước và quốc tế, đã tốt nghiệp trung học sau kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, được ưu tiên xét tuyển vào các ngành theo nguyện vọng đăng ký.

1.3. Đối tượng xét tuyển thẳng vào Cao đẳng

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (theo quy định số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo); Thí sinh là người dân tộc rất ít người (theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ).

- Những thí sinh này phải đạt điều kiện về học lực: xếp loại học lực các năm lớp 10, 11, 12 đạt loại Khá trở lên và đã tốt nghiệp trung học.

- Chỉ tiêu xét tuyển thẳng của đối tượng này không quá 2% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2015. Căn cứ theo điểm bình quân của điểm tổng kết 3 năm lớp 10, 11, 12, Nhà trường xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của ngành theo nguyện vọng đăng ký.

II.  Hồ sơ đăng ký

2.1. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng: Thí sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về Sở GDĐT trước ngày 25/05/2015; Trường nhận hồ sơ đăng ký tuyển thẳng từ các Sở GDĐT trước ngày 05/8/2015. Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký tuyển thẳng (phụ lục 1);

- Bản sao hợp lệ; chứng nhận là thành viên tham dự ký thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; giấy xác nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

2.2. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển: Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển, sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, nộp hồ sơ về Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn trong thời gian từ ngày 01/8/2015 đến hết ngày 20/08/2015. Hồ sơ gồm:

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển quy định tại khoản 3 Điều 13 của Quy chế tuyển sinh;

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 2);

- Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; đoạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia.

2.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gồm: Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về Sở GDĐT trước ngày 25/05/2015; Trường nhận hồ sơ đăng ký tuyển thẳng từ các Sở GDĐT trước ngày 05/8/2015. Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3);

- Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học THPT;

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

- Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú và giấy chứng nhận các đối tượng thuộc diện xét tuyển thẳng khác.

2.4. Lệ phí xét tuyển: Lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng là 30.000đ/thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho Sở GD&ĐT 20.000 đồng, nộp cho trường khi nhập học 10.000 đồng).

III. Một số lưu ý chung:

- Mỗi thí sinh chỉ nộp một bộ hồ sơ hoặc đăng ký tuyển thẳng hoặc đăng ký ưu tiên xét tuyển hoặc đăng ký xét tuyển thẳng. Thí sinh nộp nhiều hồ sơ coi như không hợp lệ và không được hưởng ưu tiên. Hồ sơ chỉ cần ghi rõ tên ngành và tên chuyên ngành trong mục “Ngành đăng ký” của phiếu đăng ký xét tuyển;

- Các Sở GDĐT chuyển hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, xét tuyển thẳng kèm theo danh sách theo mẫu quy định đến trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn trước ngày 05/08/2015;

- Thời gian thông báo kết quả xét tuyển:

+ Kết quả đăng ký tuyển thẳng, xét tuyển thẳng: trước ngày 15/08/2015;

+ Kết quả đăng ký ưu tiên xét tuyển: trước ngày 25/08/2015.

- Địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:

+ Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (Mã tuyển sinh: CSG)

Phòng Đào tạo - CT HSSV trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

Số 12 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (08) 3847 5333 - 3847 6333; Fax: (08) 62547969

+ Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (Mã tuyển sinh: CSG)

Phòng Đào tạo - CT HSSV trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

Số 601 Lũy Bán Bích, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (08) 2212 2598 - 2245 9677; Fax: (08) 62547969

Ghi chú: xem các phụ lục đính kèm


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!