Thông báo về việc xét công nhận ngoại ngữ , tin học chuẩn đầu ra đối với sinh viên có văn bằng , chứng chỉ của các đơn vị ngoài Trường cấp

Thông báo về việc xét công nhận ngoại ngữ , tin học chuẩn đầu ra đối với sinh viên có văn bằng , chứng chỉ của các đơn vị ngoài Trường cấp ( Tải file )


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!