Thông báo Về việc đăng ký nhận bằng tốt nghiệp và dự Lễ trao bằng tốt nghiệp Đợt 2 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhận bằng tốt nghiệp và dự Lễ trao bằng tốt nghiệp Đợt 2 năm 2019

 

Căn cứ kế hoạch số 20/KH-ĐVSG-ĐT ngày 12 tháng 4 năm  2019 về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên đợt 2 năm 2019, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo như sau:

I. Thời gian, địa điểm đăng ký dự lễ

1. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/05/2019.

2. Địa điểm đăng ký và đóng lệ phí:

+ Địa điểm đăng ký dự lễ:

Đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở Thủ Đức và 70 Bà Huyện Thanh Quan: Đăng ký tại Phòng Đào tạo – Công tác HSSV - Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh: Số 01 Đoàn Kết, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM.

Đối với sinh viên học tại cơ sở 12 Hoàng Minh Giám: Đăng ký tại các khoa - Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn: Số 12 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Lưu ý: Danh sách các lớp tham dự Lễ sinh viên liên hệ về Khoa.

+ Địa điểm đóng lệ phí cấp bằng và thuê lễ phục:

Phòng Kế hoạch tài chính - Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh: Số 01 Đoàn Kết, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM.

Phòng Kế hoạch tài chính - Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn: Số 12 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

+ Mức lệ phí cấp bằng và thuê lễ phục:

(1). Lệ phí cấp bằng tốt nghiệp: 450.000 (VNĐ).

(2). Tiền thuê lễ phục: 70.000 (VNĐ).

(3). Tiền thế chân lễ phục: 250.000 (VNĐ) (Nhà trường sẽ trả lại tiền thế chân lễ phục cho sinh viên khi sinh viên trả lại lễ phục).

II. Thời gian, địa điểm Lễ Trao bằng tốt nghiệp:

1/ Thời gian: 07h00’ ngày 11/05/2019 (thứ 7)

2/ Địa điểm: Hội trường – Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, số 12 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

III. Thời gian, địa điểm nhận bằng tốt nghiệp:

+ Nhận ngay trong ngày Lễ Trao bằng tốt nghiệp: Từ 10h00 – 12h00, ngày 11/05/2019.

+ Học sinh khi đi nhận bằng nhớ mang theo: Chứng minh nhân dân (bản gốc) và biên lai Lệ phí cấp bằng.

Các trường hợp nhận thay thì căn cứ theo quy định tại Thông tư 19/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ghi chú:

1. Nhà trường chỉ cấp bằng tốt nghiệp chính thức cho những sinh viên đăng ký dự Lễ trao bằng tốt nghiệp và đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp. Đối với những học sinh, sinh viên chỉ đăng ký nhận bằng và không tham dự Lễ, sau 1,5 tháng Nhà trường mới cấp bằng tốt nghiệp;

2. Đề nghị các phòng, khoa cùng hợp tác hỗ trợ.

Nơi nhận:

- CT HĐQT, BGH (để chỉ đạo);

- Các phòng, khoa (để thực hiện);

- Sinh viên tốt nghiệp (để thực hiện);

- Lưu: VT, Phòng QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

ThS. Lương Kim Anh


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!