Thông báo về việc nộp bổ sung chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học

THÔNG BÁO

Về việc nộp bổ sung chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học

Các lớp hệ Cao đẳng khóa 2008

Sinh viên các lớp hệ Cao đẳng khóa 2008 (thi tốt nghiệp lần 2) chưa nộp chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học sẽ nộp bổ sung từ ngày 16/04/2012 đến ngày 21/04/2012.

Đề nghị sinh viên nộp đúng thời gian quy định, nhà trường sẽ không nhận chứng chỉ sau ngày 21/04/2012.

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2012

Trưởng Phòng Đào Tạo

( đã ký )


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!