Thông tin tuyển dụng - Công ty TNHH Filtration Systems Vietnam

Công ty FILTRATION SYSTEMS VIETNAM CO., LTDAddress: 3/9 Yen The street, Ward 2, Tan Binh district, Ho Chi Minh cityTel: +84 8 35 474 051 – Fax: +84 8 3547 2641  - HP: +84 938 208 098Email: cjcinfo@filtrationvn.com – www. filtrationvn.comtuyển dụng lao động .... (file thông tin đính kèm).


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!