THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM THỜI VỤ TẾT ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ TUYỂN NHÂN VIÊN AN NINH

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng

ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ

Tuyển dụng NHÂN VIÊN AN NINH

Yêu cầu

 

- Nam

Mô tả công việc

- Trực an ninh

- Thời gian làm việc: theo ca

Quyền lợi

- Nhân viên làm ca tăng cường (ít hơn ca ngày và đêm 4 tiếng)

+ Ngày 08/02/2021 (tức 27/12 âm lịch), lương: 28.000đ/giờ + 1 suất cơm và nước uống.

+ Ngày 09-10/02/2021 (tức 28 và 29/12 âm lịch) và ngày 15/02/2021 (tức mồng 4 tết), lương: 33.000đ/giờ + 1 suất cơm và nước uống.

+ Ngày 11/02/2021 (tức 30 tết) đến 14/02/2021 (tức mồng 3 tết), lương: 40.000đ/giờ + 1 suất cơm và nước uống.

- Nhân viên làm ca 1 (ca ngày) và ca 2 (ca đêm):

+ Từ 09h ngày 20/10/2021 (tức 08/12 âm lịch) đến 06h ngày 09/02/2021 (tức 28/12 âm lịch), lương

  • Ca ngày: 25.000đ/giờ + 1 suất cơm và nước uống
  • Ca đêm: 25.000đ/giờ + 1 bữa ăn khuya và nước uống
+ Từ 06h ngày 09/02/2021 (tức ngày 28/12 tết) đến ngày 06h ngày 11/02/2021 (tức 30 tết), lương
  • Ca ngày: 30.000đ/giờ + 1 suất cơm và nước uống
  • Ca đêm:30.000đ/giờ + 1 bữa ăn khuya và nước uống
+ Từ 06h ngày 11/02/2021 (tức 30 tết) đến 06h ngày 15/02/2021 (tức mồng 4 tết), lương
  • Ca ngày: 40.000đ/giờ + 1 suất cơm và nước uống
  • Ca đêm: 40.000đ/giờ + 1 bữa ăn khuya và nước uống
+ Từ 06h ngày 15/02/2021 (tức mông 4 tết) đến 06h ngày 16/02/2021 (tức mồng 5 tết), lương
  • Ca ngày: 33.000đ/giờ + phụ cấp 50.000đ + 1 suất cơm và nước uống
  • Ca đêm: 333.000đ/giờ + phụ cấp 50.000đ +  1 bữa ăn khuya và nước uống
+ Từ 06h đến 10h ngày 16/02/2021 (tức mồng 5 tết), lương
  • 33.000đ/giờ + nước uống

Địa điểm


- Làm việc tại: đường Hoa Nguyễn Huệ Tp Hồ Chí Minh

 

Liên hệ

 

- Điện thoại: 0972.491.096 - Lệ TrinhChia sẻFacebook! Twitter! Zingme!