TIẾP CẬN THỰC TẾ - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chất lượng kiến thức đào tạo thông qua những chương trình lý thuyết, lý thuyết đại cương, kiến thức cơ bản,  kiến thức nền,…cung cấp cho người học một cách nhìn khái quát kiến thức đào tạo. Bên cạnh đó, kiến thức thực hành nghề nghiệp,  kiến thức thực tế,  kiến thức tiếp cận thực tế với những ngành nghề bên ngoài xã hội cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong hoạt động giáo dục đào tạo. Qua  quá trình thực hành nghề nghiệp,   người học có  cơ hội áp dụng những kiến thức lý thuyết vào quá trình thực tế nhằm nâng cao quá trình đào tạo.

Hình 1:SinhviênKhoaKinhtếNgànhQuảntrịKháchsạn- Thựchànhnghềnghiệp

Trong hoạt động thực tế, người học có cơ hội được quan sát, đồng thời được trải nghiệm các kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn đang theo học. Hoạt động thiết thực này, giúp người học hình thành cái nhìn tổng thể giá trị, chức năng, nhiệm vụ ngành học của mình.

Hình 2:Sinh viên Khoa Kinh tế Ngành Quản trị Khách sạn thực tập Nghiệp vụ bàn.

Thông qua quá trình thực tập tiếp cận thực tế nghề nghiệp, giúp người học ý thức sâu sắc về vai trò trách nhiệm trong quá trình đào tạo. Đồng thời, là cơ hội tiếp cận thực tế xã hội, môi trường làm việc. Không những thế, giúp giảng viên, cán bộ, nhân viên ý thức sâu sắc về vai trò và trách nhiệm trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Đó cũng là phương châm tại các cơ sở giáo dục đào tạo luôn hướng đến, luôn mở rộng và phát triển quy mô đào tạo, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, nâng cao nhận thức người học bằng việc tiếp cận thực tế nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng bước vào thị trường lao động toàn cầu.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!