TKB 19CTT, môn Đọc 4, Viết 4, Nghe 3, Nói 3, NN2-HP1 (HK5)

TKB 19CTT,

-Môn Đọc 4, Viết 4 (HK5)

-Môn: Nghe 3, Nói 3, NN2-HP1 (HK4)

p.s: Môn Ngôn ngữ học tiếng TQ (HK5), môn Từ vựng học, Viết 3 (HK4) đã kết thúc 8.2021


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!