TKB 20CTA, môn Ngữ nghĩa học, Nói 1, Đọc 2, Viết 3 (HK3)

TKB 20CTA,

-Môn Ngữ nghĩa học, Nói 1 (HK2)

-Môn: Đọc 2, Viết 3 (Hk3)

p.s: Nghiệp vụ HC-VP, Viết 2 (HK3)+ Đọc 1(Hk2) đã kết thúc tháng 7.2021


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!