TKB Lớp 19CTA, môn Ngữ nghĩa học, Nói 3, Biên dịch 1, Đọc 4, Viết 4, Tiếng Anh giao tiếp trong KD (HK5)

TKB Lớp 19CTA

-Môn: Ngữ nghĩa học, Nói 3 (HK4)

-Môn: Biên dịch 1, Đọc 4, Viết 4, Tiếng Anh giao tiếp trong KD (HK5)

(p.s: Văn hóa Anh-Mỹ đã kết thúc tháng 7.2021)


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!