TKB Lớp 19CTA môn Văn học Anh-Mỹ, Phiên dịch 1, Bien dịch 2

STT Lớp Sĩ số Tên Môn học Buổi/Thứ Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Giảng viên
(Họ tên và sđt)
Ghi chú
01 19CTA 44 Văn học Anh-Mỹ Chiều thứ 6 31/12/2021 18/02/2022 ThS.Ngô Kim Phượng
(0352.073.277)
6 buổi online
02 19CTA 44 Phiên dịch 1 Chiều thứ 4 29/12/2021 16/02/2022 CN.Nguyễn Huỳnh Bảo Long
(0964.616.269)
5 buổi online

Chiều thứ 2 03/01/2022 14/02/2022 4 buổi online
03 19CTA 44 Biên dịch 2 Sáng thứ 7 08/01/2022 26/02/2022 CN. Đỗ Thị Thủy Tú
(0903.117.236)
6 buổi online

NGHỈ TẾT: 24/1 - 9/2/2022


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!