TKB lớp 19CTA (tháng 2 năm 2022)

Lịch học HK6 lớp 19CTA

1/ Biên dịch 2 (học online đến kthuc môn)

2/ Phiên dịch 1 (học online đến kthuc môn)

3/ Phiên dịch 2

4/ NN2-HP1 (tiếng Nhật)


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!