TKB lớp 19CTH (tháng 2 năm 2022)

Lịch học HK6 lớp 19CTH

1/ Phiên dịch 1

2/ Nói 4

3/ NN2-HP2

4/ Tiếng Hàn thương mại

5/ VH doanh nghiệp HQ

6/ Nghe 4


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!