TKB Lớp 20CTA, môn Nghe 2, Nói 3

STT Lớp Sĩ số Tên Môn học Buổi/Thứ Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Giảng viên
(Họ tên và sđt)
Ghi chú
01 20CTA 36 Tiếng Anh-Nghe 2 Chiều thứ 3 04/01/2022 01/03/2022 ThS.Ngô Kim Phượng
(0352.073.277)
6 buổi online
02 20CTA 36 Tiếng Anh-Nói 3 Chiều thứ 5 06/01/2022 24/02/2022 CN. Lê Bình An
(0908.251.529)
6 buổi online

NGHỈ TẾT: 24/1 - 9/2/2022


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!