TKB lớp 20CTA (tháng 2 năm 2022)

Lịch học HK4 lớp 20CTA

1/ Môn NN2-HP1 (tiếng Nhật)

2/ Nói 3

3/ Nghe 3

4/ Viết 4

5/ Đọc 4


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!